Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Od 1 sierpnia 2017 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie
I piętro pokój 17 i 18  będzie można pobierać i składać wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia wychowawcze (500 +) w godzinach pracy ośrodka tj.
w poniedziałek od 8 do16 od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Informacje pod numerami telefonu
89 741-34-42 wew.51 świadczenia rodzinne
89 741-34-42 wew.53 świadczenia z funduszu alimentacyjnego
89 679 54 35, 89 679 54 36 Świadczenia wychowawcze

 

Wnioski o ustalenie prawa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia wychowawcze są przyjmowane - od dnia 1 sierpnia danego roku,  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 października danego roku, a świadczeń rodzinnych do dnia 30 listopada danego roku

- od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 30 listopada danego roku, a świadczeń rodzinnych do dnia 31 grudnia danego roku

- od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku,


- od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń

z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku, a świadczeń rodzinnych do dnia 28 (29) lutego następnego roku

- od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego
i świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 28 (29) lutego następnego roku.

Wniosek złożony w sierpniu zapewni ciągłość świadczeń

Składanie wniosków
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany,PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Osobiście
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia udostępnia MOPS w Mrągowie w swojej siedzibie ul.Wyspiańskiego1, 11-700 Mrągowo lub można je będzie pobrać od dnia 1 sierpnia 2017 roku na stronie internetowej ośrodka www.mops.mragowo.pl