Świadczenie "DOBRY START"

Świadczenie "DOBRY START"

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.mops.mragowo.pl/attachments/article/361/formularz300plus.pdf)formularz300plus.pdf[Wniosek o DOBRY START]0 kB

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze

Załączniki:
Pobierz plik (SW-1Z.pdf)Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – od 01.07. [Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – sw-1z ]83 kB
Pobierz plik (SW-1.pdf)WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - od 1 lipca 2019[WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO- od 1 lipca 2019]99 kB

Fundusz alimentacyjny - druki

Fundusz Alimentacyjny

Załączniki:
Pobierz plik (wzor zswiadczenia o bezskutecznosci egzekucji alimentow.pdf)wzor zswiadczenia o bezskutecznosci egzekucji alimentow.pdf[WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW]224 kB
Pobierz plik (ZFA- oswiadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji.pdf)ZFA- oswiadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY]385 kB
Pobierz plik (ZFA-06.pdf)ZFA-06.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW]83 kB
Pobierz plik (ZFA-05.pdf)ZFA-05.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY]77 kB
Pobierz plik (ZFA-04.pdf)ZFA-04.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tyt.]77 kB
Pobierz plik (ZFA-03.pdf)ZFA-03.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F]428 kB
Pobierz plik (FA-1Z.pdf)FA-1Z.pdf[ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO]95 kB
Pobierz plik (FA-1.pdf)FA-1.pdf[WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO]121 kB

Świadczenia Rodzinne

Załączniki:
Pobierz plik (SR-3.pdf)SR-3.pdf[WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO]96 kB
Pobierz plik (SR-2Z_STARY.pdf)SR-2Z_STARY.pdf[ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA]86 kB
Pobierz plik (SR-2.pdf)SR-2.pdf[WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA]107 kB
Pobierz plik (ZSR-12.pdf)ZSR-12.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA]85 kB
Pobierz plik (ZSR-10.pdf)ZSR-10.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM]77 kB
Pobierz plik (ZSR-8.pdf)ZSR-8.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO]79 kB
Pobierz plik (ZSR-07.pdf)ZSR-07.pdf[ OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY]77 kB
Pobierz plik (ZSR-06.pdf)ZSR-06.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu e.]77 kB
Pobierz plik (ZSR-05_nowy_okres.pdf)ZSR-05_nowy_okres.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART]93 kB
Pobierz plik (SR-1Z.pdf)SR-1Z.pdf[ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO]125 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_o_dochodach_nieopodatkowanych.pdf)Oświadczenie_o_dochodach_nieopodatkowanych.pdf[Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym]1218 kB
Pobierz plik (świadczenie_rodzicielskie.pdf)świadczenie_rodzicielskie.pdf[Wniosek o świadczenie rodzicielskie]2071 kB
Pobierz plik (świadczenie_pielęgnacyjne.pdf)świadczenie_pielęgnacyjne.pdf[Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne]2104 kB
Pobierz plik (specjalny_zasiłek_opiekuńczy.pdf)specjalny_zasiłek_opiekuńczy.pdf[Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy]2928 kB
Pobierz plik (SR-1.pdf)SR-1.pdf[WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO]165 kB

Dodatki mieszkaniowe-druki

Dodatki Mieszkaniowe

Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik1_dm.pdf)zalacznik1_dm.pdf[Załącznik Nr 1]41 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_dm.pdf)oswiadczenie_dm.pdf[Oświadczenie o odpowiedzialności karnej]67 kB
Pobierz plik (zaswiadczenie_o_dochodach_dm.pdf)zaswiadczenie_o_dochodach_dm.pdf[Zaświadczenie o dochodach]99 kB
Pobierz plik (deklaracja_o_wys_dochodow_dm.pdf)deklaracja_o_wys_dochodow_dm.pdf[Deklaracja o wysokości dochodów]131 kB
Pobierz plik (wniosek_o_dodatek_mieszkaniowy.pdf)wniosek_o_dodatek_mieszkaniowy.pdf[Wniosek o dodatek mieszkaniowy]68 kB

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf)Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny od 01.01.2019[Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu]93 kB
Pobierz plik (wzor oswiadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastepczej.pdf)wzor oswiadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastepczej.pdf[Wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej]81 kB
Pobierz plik (wzor oswiadczenia o wladzy rodzicielskiej.pdf)wzor oswiadczenia o wladzy rodzicielskiej.pdf[Wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej]81 kB
Pobierz plik (wzor oswiadczenia o planowanym terminie ukonczenia nauki.pdf)wzor oswiadczenia o planowanym terminie ukonczenia nauki.pdf[Wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki]82 kB
Pobierz plik (ZKDR-04 - zalacznik dot. osob uprawnionych do wyswietlania karty elektronicznej.pdf)ZKDR-04 ZAŁĄCZNIK[ZKDR-04 - zalacznik dot. osob uprawnionych do wyswietlania karty elektronicznej]88 kB