Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze

Załączniki:
Pobierz plik (Zaświadczenie_o_wynagrodzeniu.pdf)Zaświadczenie o wynagrodzeniu - dochód uzyskany[Zaświadczenie o wynagrodzeniu - dochód uzyskany]239 kB
Pobierz plik (ZSW-04_nowy_okres.pdf)ZSW-04_nowy_okres.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają ..]79 kB
Pobierz plik (ZSW-3_nowy.pdf)ZSW-3_nowy.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKT. PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES,NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO]93 kB
Pobierz plik (ZSW-01_nowy_okres.pdf)ZSW-01_nowy_okres.pdf[ŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB F.]93 kB
Pobierz plik (SW-1_nowy_okres.pdf)WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO[WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO]140 kB